Stichting al-Yateem.nl - vrijwilleger al yateem

Ben je op vakantie?
probeer dan tussendoor de minderbedeelden te helpen. je kan bijvoorbeeld..

.. Een familielid meehelpen met de medische kosten
.. Een offerdier (schaap) kopen voor een arm gezin
.. Weeskinderen opzoeken Ied-kleren geven
.. Een schuld aflossen van een vader die moeilijk rondkomt
.. Een voedselpakket weggeven
.. Kinderafdeling van een ziekenhuis bezoeken en de kids verblijden met lekkernijen
..