ANBI

Stichting al-Yateem heeft de ANBI-status. Onze stichting is dus erkent door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dat betekent dat wij geen erfbelasting of schenkbelasting betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Bovendien mogen onze donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

RSIN: 850586409

 

Contactgegevens 

Beresteinlaan 241, 2542 JG ‘s-Gravenhage

www.al-yateem.nl

info@al-yateem.nl

 

Bestuurders

El Bouzidi Radouane : Voorzitter

El-Morabit Kamal:  Penningmeester

Kamouni Raschid:  Secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of salarissen over de werkzaamheden die zij uitvoeren.

 

Actuele verslagen van de uitgeoefende activiteiten

Alle verslagen van de uitgevoerde activiteiten vind je terug op onze website of onze Facebook-pagina

 

Beleidsplan stichting al-Yateem

Beleidsplan 2019-2026 (pdf)