Overmaken

Overmaken kan natuurlijk ook

Wil je liever een donatie overmaken? Dat kan, gebruik dan de onderstaande bankgegevens. Graag ook vermelden om wat voor donatie het gaat, bijvoorbeeld om gift, Zakaat of voor een specifiek lopend project.

Stichting al-Yateem
Rekeningnr(Giro): 4610938
IBAN: NL58INGB0004610938
BIC: INGBNL2A

Help jij mee?

Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor de weeskinderen en minderbedeelden in Marokko.