Stichting al-Yateem voert verschillende projecten uit.

Wat wij doen?

Stichting al-Yateem voert verschillende projecten uit ten behoeve van de weeskinderen en de minderbedeelden.

Maandelijkse onderhoud

Middels dit project onderhouden wij maandelijks behoeftige (wees)kinderen. Wij voorzien hen van financiële middelen opdat zij zich in hun primaire behoeftes kunnen voorzien. Hieronder valt:

  • Voeding
  • Kleding
  • Scholing
  • Onderdak
  • Medische benodigdheden

Onze veldkantoor ziet erop toe dat het geld op de juiste wijze wordt gespendeerd door de ouder/verzorger. Middels onze social media en nieuwsbrieven wordt u op de hoogte van het uitvoer van dit project.

Offerproject

Middels dit project voorzien wij weeskinderen/behoeftigen van een offerdier tijdens het offerfeest. Hiermee dragen wij bij aan een feestelijke sfeer bij deze gezinnen. De offerdieren worden grootschalig ingekocht en een dag voor Ied aan huis bezorgd. Dit levert uiteraard grote vreugde op bij het gezin.

Ook aan dit project kunt u uw bijdrage leveren!

Schoolspullen

Middels dit project voorzien wij behoeftige (wees)kinderen van een complete schooltas (met alle schoolbenodigdheden), zodat zij voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Draag bij aan dit project en zorg ervoor dat het kind toch mee kan doen in de klas!

Ramadan-project

De maand ramadan staat in teken van saamhorigheid en onderlinge genegenheid. Daarom intensiveren wij in deze heilige maand onze projecten door meer voedselpakketten uit te delen en Iftaar te organiseren.

Voedselbank

Een voedselbank in Marokko? In Akka voorzien wij maandelijks ruim 100 gezinnen van een maandelijkse voedselpakket. Het voedselpakket is volledig afgestemd op de behoefte van de lokale bevolking.

Huisvesting

Het komt steeds vaker voor dat behoeftigen in vervallen huizen moeten wonen. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat deze behoeftigen met spoed het huis moeten verlaten. Voor deze mensen starten wij een actie in Nederland om ze uiteindelijk van een goede woning te voorzien.

Waterput

Wilt u een doorlopende liefdadigheid achterlaten? Dit is uw kans! Wij zoeken gebieden waar water schaars is en bouwen aldaar een waterput waar de lokale bevolking van profiteert.

Help nu en doneer